Myjnia-dezynfektor, czy warto?

24-04-2014
 
Mycie i dezynfekcja są ważnymi elementami przygotowania sprzętu wielokrotnego użytku do sterylizacji i ponownego zastosowania. Skuteczne czyszczenie wpływa na jego właściwe funkcjonowanie oraz wartość. Ze względu na powtarzalność procesu, możliwość jego walidacji i rutynowej kontroli oraz ograniczenie kontaktu personelu z ostrym sprzętem najbezpieczniejszym i najbardziej polecanym sposobem postępowania jest poddawanie użytych narzędzi procesom mycia i dezynfekcji w urządzeniach automatycznych.
 

Zapewnienie odpowiedniego postępowania z wyrobami medycznymi wpływa na zapobieganie zakażeniom i jest prawnym obowiązkiem. Wyroby medyczne po użyciu powinny być poddawane automatycznym procesom mycia i dezynfekcji.

Wykorzystując myjnie dezynfektory HYDRIM w gabinecie, klinice lub szpitalu możesz umieścić w ich wnętrzu narzędzia bezpośrednio po ich użyciu. Nie musisz ich wcześniej dezynfekować w specjalistycznych płynach.

Jaki jest Twój zysk z wykorzystania myjni HYDRIM?
 
  • Nie wydajesz pieniędzy na kosztowne płyny do dezynfekcji,

  • Nie masz kłopotu z utylizacją wykorzystanych, agresywnych substancji dezynfekujących,

  • Narzędzia myte automatycznie są bez porównania lepiej oczyszczone oraz znacznie mniej zniszczone w stosunku do mycia ręcznego, co w wymierny sposób wpływa na przedłużenie czasu ich przydatności do użycia,

  • Personel medyczny jest znacznie mniej narażony na zakażanie powstałe na skutek przypadkowych zranień podczas ręcznego mycia skażonych narzędzi, co oprócz wymiaru czysto ludzkiego ogranicza do minimum konieczność tworzenia dodatkowej dokumentacji opisującej każde zdarzenie jak również interwencji służb sanitarnych i kosztów ewentualnych odszkodowań,

  • Posiadanie i systematyczne używanie myjni-dezynfektorów HYDRIM w sposób wymierny podnosi ogólny poziom higieny w każdejplacówce medycznej, co przekłada się również na zupełnie inne podejście służb sanitarnych do wszelkich zagadnień związanych z dezynfekcją.

  • Używając myjni-dezynfektora HYDRIM gwarantujesz, że w Twojej placówce poziom dezynfekcji jest na absolutnie najwyższym poziomie.