Oczyszczanie Wody

Oczyszczanie Wody
Jakość wody wodociągowej w Polsce jest zazwyczaj bardzo niska. Szereg urządzeń medycznych w tym autoklawy wymagają wody o bardzo wysokich parametrach czystości.

Oferujemy cały typoszereg filtrów oraz destylatorów gwarantujący uzyskanie znakomitej jakości wodę do zastosowań ogólnomedycznych oraz laboratoryjnych.