Pakowanie narzędzi

Wszystkie wyroby medyczne powinny być opakowane przed poddaniem ich procesom sterylizacji. Tylko sprzęt przeznaczony do natychmiastowego użycia po procesie sterylizacji może być nieopakowany. Jednak nawet po jednorazowym otwarciu sterylizatora pozostały w nim sprzęt nie może być uważany za jałowy.

Opakowanie powinno spełniać odpowiednie normy serii PN EN 868. Nie należy stosować jako opakowań do sterylizacji innych materiałów, niespełniających odpowiednich norm, np. niespecjalistycznych papierów, tekstyliów (serwet), puszek Schimmelbuscha. Obecnie na rynku są dostępne różne rodzaje specjalistycznych opakowań, zarówno jednorazowego (papier sterylizacyjny, włóknina, torebki papierowe, torebki lub rękawy papierowo-foliowe), jak i wielorazowego użytku (prostopadłościenne pojemniki sterylizacyjne z filtrami lub z zaworami, zgodne z PN EN 868-8).

Pojemniki sterylizacyjne można stosować do pakowania wyrobów medycznych tylko w przypadku posiadania sterylizatorów zapewniających skuteczność sterylizacji w pojemnikach danego typu. Informacje na ten temat można uzyskać od wytwórcy/dystrybutora sterylizatora i pojemników do sterylizacji.

Najwygodniejsze do stosowania w gabinetach są opakowania papierowo-foliowe, w których można umieszczać pojedyncze narzędzia lub kompletować je w zestawy. Opakowania te mają wiele zalet: dostępny jest ich szeroki asortyment w różnych rozmiarach, sprzęt umieszczony w opakowaniu jest dobrze widoczny, zamykanie opakowań nie sprawia trudności (samoprzylepne lub przy użyciu zgrzewarki).

Torebki można napełniać tylko do 3/4 objętości, gdyż w przeciwnym razie prawie niemożliwe staje się prawidłowe wykonanie zgrzewu oraz zwiększa się niebezpieczeństwo pęknięcia opakowania. Między materiałem sterylizowanym a zgrzewem torebki należy pozostawić 3 cm odstępu. W przypadku wystąpienia ryzyka przebicia opakowania ostre przedmioty powinny być zabezpieczone papierowymi nakładkami.

Opakowania muszą być oznakowane, najlepiej etykietą lub napisami poza zgrzewem:
  • datą sterylizacji lub datą ważności,
  • ewentualnie parametrami zastosowanego programu sterylizacji,
  • danymi (nazwisko lub kod) osoby pakującej.

Opakowanie jednorazowego użytku można sterylizować tylko raz. W przypadku przerwania procesu sterylizacyjnego należy sprzęt ponownie opakować i poddać procesowi sterylizacji.

W przypadku korzystania z usług sterylizacyjnych na zewnątrz, poza gabinetem, narzędzia w opakowaniach papierowo-foliowych należy umieścić w pojemniku transportowym. Rolę opakowań transportowych i jednocześnie wtórnego opakowania sterylizacyjnego mogą spełniać pojemniki sterylizacyjne.

Sposób otwierania opakowania zależy od rodzaju zastosowanego materiału opakowaniowego. Najczęściej stosowaneopakowania papierowo-foliowe otwiera się, odrywając folię od papieru,
w kierunku zaznaczonym na opakowaniu. Torebki papierowe powinno się otwierać przy użyciu nożyczek. Pojemniki sterylizacyjne należy otwierać chwytając czystymi rękami tylko za uchwyty w pokrywie, a po zdjęciu pokrywy rozwinąć na brzegi pojemnika sterylny podkład wyścielający. Pakiety opakowane w dwie warstwy papieru sterylizacyjnego/włókniny należy otwierać, rozwijając oddzielnie kolejne warstwy, zaczynając od warstwy zewnętrznej.