Testy do kontroli sterylizacji

Systematyczna kontrola przeprowadzanych cykli sterylizacyjnych jest niezwykle istotna. Poniżej skrótowo omawiamy poszczególne typy kontroli jakie powinien przeprowadzać każdy użytkownik autoklawu. 

Oczywiście oferujemy pełną gamę testów zarówno biologicznych jak również chemicznych. oraz elektroniczne rejestratory cykli sterylizacyjnych. 

Biologiczna kontrola procesów sterylizacji parowej. 

Sporal A - wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony jest niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę na brązową po przebyciu sterylizacji. 

Sporale A – po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny – nie).

Częstotliwość minimum jeden raz na miesiąc – im częściej tym lepiej:
  • dotyczy każdego sterylizatora,
  • dotyczy cykli o różnych parametrach,
  • dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie.

Biologiczne testy ampułkowe,

to znakomity sposób na okresową kontrolę sterylizacji wykonywaną samodzielnie przez użytkownika.  Ampułki, po zakończonej sterylizacji w autoklawie są przenoszone do podręcznego inkubatora, w którym podlegają ogrzewaniu w stałej temperaturze 57 C. Testy ampułkowe muszą być poddane inkubacji do 2-ch godzin od procesu.

Po upływie około 12 godzin otrzymujemy wiarygodny wynik testu. 
 Chemiczna kontrola procesów sterylizacji parowej.
 

TST Emulacyjny test sterylizacji parowej - TST oznacza: Time (czas), Steam (para) i Temperature (temperatura) - trzy czynniki, które muszą być kontrolowane, aby mieć pewność, czy proces sterylizacji był skuteczny. Browna TST jest najbardziej wyrafinowanym testem chemicznym ze wszystkich dotychczas produkowanych, który zmienia barwę wyraźnie i natychmiastowo, ale tylko wówczas, gdy została osiągnięta wzajemna zależność temperatury i czasu w parze nasyconej.

Gdyby którykolwiek z tych trzech czynników nie został osiągnięty - test TST nie wykaże właściwej zmiany barwy. Umieszczenie wskaźnika TST w pakiecie na tacy lub w torebce potwierdzi, że para wodna o odpowiedniej jakości spenetrowała pakiet docierając do miejsc, których znajduje się wskaźnik. 
Częstotliwość – każdy proces sterylizacji.

 

Fizyczna kontrola procesów sterylizacji parowej. 

Wskazania termometrów, manometrów itp. – dokumentacją jest wydruk – informuje jedynie o stanie pracy urządzenia. Przykładami są tutaj wszelkiego rodzaju wydruki z drukarek, współpracujące z autoklawem czy elektroniczne rejestratory cykli sterylizacyjnych:
  • drukarki wbudowane,
  • rejestratory cykli sterylizacyjnych: