Załadunek komory

pakowanie1Sposób załadowania sterylizatora wpływa na skuteczność procesu sterylizacji, dlatego podczas umieszczania wsadu w komorze należy przestrzegać pewnych wymienionych poniżej zasad.

Opakowania papierowo-foliowe należy układać w koszach sterylizacyjnych pionowo, naprzemiennie wg schematu "folia na folię, papier na papier" (przenikanie pary możliwe jest tylko przez papier).

 
Lekkie artykuły należy układać na samej górze, aby chronić je przed zamoczeniem wodą kondensacyjną oraz nie przekraczać maksymalnego załadunku określonego przez producenta sterylizatora dla każdego programu.